POPIS POSTAVY - cvičení

Počet stažení: > 50

40 ,-


Obsah materiálu: 1. STRANA: info pro učitele; 2. STRANA: pracovní list - souhrn pravidel pro popis postavy, žáci doplňují důležité pojmy a píšou popis postavy dle obrázku; 3. STRANA: 8 výstižných popisů osob s důrazem na detail obličeje, zvýrazněna jsou slovesa, která se záměrně vyhýbají vícečetnému užití slov má a je; 4. STRANA: soubor 9 karet, 8 z nich odpovídá popisům ze strany 3. Jednoduché grafické provedení.

Typ materiálu: text a obrázky v pdf

Počet stránek: 4

Návod: Vytiskněte a zalaminujte listy 3 a 4 (počet dle skupin, ve kterých žáci pracují, např. do čtveřice). Dětem rozdejte rozstříhané popisy a rozstříhané obrázky. Úkolem skupiny je přiřadit obrázek ke správnému textu. Skupině zbyde 1 obrázek, k němu text chybí. Úkolem skupiny jse společně tento text sepsat (je možné využít zvýrazněná slovesa v ostatních textech). Nakopírujte dětem 1: stranu. Projděte společně zásady popisu postavy. V posledním úkolu vyberte 1 z dívek a tu následně popište (možno každý žák sám (např. i za DÚ), ve skupině nebo všichni společně).

Popis: 

Materiál obsahuje 4 strany. První strana obsahuje informace pro učitele. Druhá je koncipovaná jako souhrnný list o popisu postavy s prostorem pro zápis vlastního popisu vybrané postavy. Třetí strana obsahuje soupis krátkých popisů obličeje, na čtvrté straně najdete soubor 9 obrázků postav (mužů i žen), které odpovídají popisům na straně 3. Stačí jen zalaminovat a rozstříhat např. na řezačce.

    
 • 3. třída
 • 4. třída
 • 5. třída
 • Domácí škola
 • ZŠ - 1. stupeň

 •   
 • Český jazyk
 • Český jazyk - psaní

 •   
 • Kartičky
 • Pracovní listy

Tagy:

Používáte nepodporovaný prohlížeč.


Pokud chcete vidět všechny materiály, které pro vás různí autoři připravili, použijte prosím Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari.


Děkujeme.
Tým Učitelnice.cz

Dobití libovolné částky pro pohodlnejší příští nákupy...

Dobití libovolné částky pro pohodlnejší příští nákupy...

Uplatnení voucheru pro dobití kreditu